Geit voor een meid

Doelgroep

De primaire doelgroep van Adopteer een Geit bestaat uit tienermoeders in Oeganda. Sommige tienermoeders hebben HIV/AIDS, velen hebben te maken met (seksueel) geweld en hebben minder kansen op scholing en ontwikkeling dan jongens in hun gezinnen. De sterke normen met betrekking tot ‘seks voor het huwelijk’ leiden ertoe dat wanneer meisjes tóch onbeschermde seks hebben en zwanger raken, veel van hen een poging doen tot abortus. Door de taboes en wetgeving op dit gebied in Oeganda, wordt dit zelden op een professionele manier gedaan, met alle gevolgen van dien voor de tieners. De meiden die wél hun zwangerschap voldragen, hebben te maken met erg veel negatieve reacties van hun ouders en de gemeenschap, in die mate dat ze daarmee eigenlijk hun ‘toekomst’ (onderwijs, een goed huwelijk) kwijt zijn en een schande zijn voor hun familie.

Publiek bij toneelstuk over HIV/Aids problematie

Sugar daddies

Uit een onderzoek in het gebied waar de projecten plaatsvinden, bleek dat ongeveer één op de drie meiden seksueel contact had gehad met ‘sugar daddies’ (oudere mannen), vaak in ruil voor diensten, schoolgeld of cadeautjes. Hiermee lopen ze een groter risico op HIV-besmetting.

Ondersteuning uit omgeving

Het empoweren van de tienermoeders kan alleen succesvol verlopen door het creëren van een omgeving waarin de meiden worden ondersteund. Daarom worden religieuze, politieke, en clan leiders en ouders actief betrokken in veel activiteiten. Een belangrijke activiteit is het organiseren van een geitenceremonie in een gemeenschap waar de geiten worden uitgedeeld aan de tienermoeders in bijzijn van ouders en communityleiders. Het doel hiervan is om een verandering teweeg te brengen in de normen van ouders en community leiders en meer acceptatie te bewerkstelligen ten opzichte van ongetrouwde (tiener)moeders.