Visie en missie

Visie

Adopteer een Geit wil middels haar activiteiten bijdragen aan het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, sociale en economische onafhankelijkheid en sociale acceptatie van kwetsbare meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden.

Missie

Het doel van Adopteer een Geit is om alleenstaande tienermoeders (ongeveer 14-16 jaar oud) in Oeganda toekomstperspectief te bieden door hen te stimuleren in hun ontwikkeling en zo mogelijk weer terug te laten keren naar school.

Adopteer een Geit gelooft dat alleen door zowel het verbeteren van de economische als de educatieve positie van meisjes en hun omgeving, de meiden ‘empowered’ kunnen worden om hun eigen beslissingen te nemen en daarmee op lange termijn problemen rondom AIDS en seksualiteit kunnen voorkomen. Daarom richt het project zich naast het beschikbaar stellen van een geit, ook op het genereren van inkomsten en het leren van vaardigheden en andere voorlichtingsactiviteiten.
Stichting Adopteer een Geit en de Oegandese organisaties waarmee wordt samengewerkt, dragen hiermee op eigen manier bij aan het bereiken van de wereldwijde millenniumdoelen in 2015 en besteedt speciale aandacht aan gelijkheid van vrouwen en mannen (MDG 3), minder moedersterfte (MDG 5) en het bestrijden HIV/AIDS (MDG 6).