Geschiedenis

In 1999 deed Joanne Leerlooijer (1977) vanuit haar opleiding gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht onderzoek naar seksualiteit en HIV/AIDS preventie in Oeganda. Ze hield groepsinterviews met tieners op het platteland en na haar ervaringen rees het besef dat vooral alleenstaande tienermoeders het moeilijk hebben en dat structurele hulp nodig was. Daarnaast was het leuk om iets terug te doen voor de meiden die in de interviews hadden meegewerkt en zij kwamen zelf met de suggestie van geiten. Het idee voor het geitenproject was daarmee geboren.

Tienermeisje met kindje, geit en jong geitje

Van 1999 tot 2005 was Joanne op persoonlijke titel actief. Het project bleek zo succesvol, dat in juli 2005 een stichting in het leven geroepen werd. De bestuursleden waren vanaf het begin van het project betrokken en wilden graag hun bijdrage leveren door in het bestuur zitting te nemen. Voor ondersteuning bij de administratieve taken is in 2009 een vrijwilligster gevonden.

Overdracht Adopteer een Geit

Vanaf 1 januari 2016 neemt Pefo Nederland de website van de stichting Adopteer een Geit over.